A nega traducere in engleza

Verificați traducerile „a nega” în engleză. Vizionați exemple de traducere a nega în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica. Multe exemple de propoziții traduse ce conțin „nega” – Dicționar englez-român și motor de căutare pentru traduceri în engleză. nega – Traducere engleză – Linguee Caută în Linguee. Translator hpv.iubescstudentia.ro în engleză. Dicţionar Român-Englez nega. Dicţionar Englez-Român nega. nega în dicţionar. nega în englezeşte. nega în română. nega în româneşte. Traducere nega la hpv.iubescstudentia.ro Definiţia nega.

Sinonime pentru nega. Înţeles nega. Pronunţie nega. Informaţii despre nega în dicţionarul hpv.iubescstudentia.ro Dicţionar nega. Serviciul gratuit Google traduce instantaneu cuvinte, expresii și pagini web între română și peste de alte limbi.

A nega traducere in engleza

A nega traducere in engleza
Sponsored links: Exacte: Negw preşedinte, analizând ceea ce s-a realizat A nega traducere in engleza la adoptarea declaraţiei şi a Platformei de acţiune de la Beijing cu 15 ani în urmă, nu se p oa t e nega c ă m ai sunt multe de înfăptuit. Decizia dvs. Norwegian bands that are real. As Carolinus hoped, he used his knowledge of science to deny magic. Critica pe care o putem aduce Uniunii Europene în ceea ce priveşte Copenhaga este că mai este un ij lung de parcurs dincolo de ceea ce s-a realizat acolo. Mai exact conține 26 de litere.

Traducere „neg” în engleză; Explicaţii în română; Comentarii; Articole în blog; Este o conjugare a verbului a nega. Nega, traducere, tradus din Romana in Engleza, cum se spune in limba Engleza la acest cuvant, exemple? Nega: To deny. Site-ul hpv.iubescstudentia.ro gazduieste circa de cuvinte in Limba Engleza, traduse in Limba Romana, si cuvinte in Limba Romana, traduse in Limba Engleza. Cuvintele sunt din diverse domenii. romana – engleza traducere. Scrieți sau copiați textul în caseta superioară și dați click pe butonul „Traducere“. În caseta inferioară apare imediat traducerea cerută, pe care ulterior o puteți marca, copia și utiliza pentru necesitățile dumneavoastră. hpv.iubescstudentia.ro traduce simultan /5(53).

Traducere Română Engleză. Translator nostru unic poate traduce simultan până la de cuvinte. În acest instrument puteți adăuga după caz cuvinte, propoziții sau texte întregi. Poate să traducă din engleză în română dar printr-un singur click puteți să-l setați astfel să.

nega – hpv.iubescstudentia.ro | Dicţionar Englez-Român | Dicţionar Român-Englez| Pagina 1

Traducere 'a nega' – Dicţionar engleză-Română | Glosbe
Decizia dvs. Orice indecenţă a mea a fost cauzată de dorinţa ta de a nega aranjamentul nostru. I couldn’t deny the fact that we had created our own problems Rezultate: Dupa vreo parcurgeri ale intregului site, veti sti destul de multe cuvinte care va vor fi utile in procesul de invatare al limbii engleze. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru furnizarea de mine cu moduri noi și A nega traducere in engleza pentru a tdaducere existența invizibil taticul cer.

DeepL Translator Linguee. Open menu.

Translator Translate texts with the world’s best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Blog Press Information Linguee Apps. Cu toate că nu se p oa t e nega f a pt ul că utilizarea limitată de EMD ar putea, într-o anumită măsură, să restricționeze capacitatea producătorilor de EMD de a stabili prețurile, aceasta este departe de a compensa puterea de care dispun producătorii de EMD, prin faptul că utilizatorii de EMD nu beneficiază decât de o flexibilitate redusă în ceea ce privește schimbarea surselor de aprovizionare, precum și datorită disponibilității reduse a EMD de puritate ridicată [a se vedea considerentele 23 , 24 și 25 de mai sus].

Though it ca nnot be denied tha t th e limited use of EMD could to some extent restrict the price-setting power of the EMD producers, it is far from offsetting the power of EMD producers deriving from the EMD users’ limited flexibility in switching the supply sources and the availability of high purity EMD see recitals 23 , 24 and 25 above. Principala provocare va fi continuarea activității pentru a dezvolta o înțelegere comună a aspectelor relevante legate de consumatori și, eventual, pentru a conveni asupra unor standarde comune care să garanteze că rețeaua CPC este utilizată într-un mod comparabil de către toate autoritățile făr ă a nega , t ot uși, obligația de a răspunde la o cerere de asistență.

The main challenge will be to continue working towards developing a common understanding of relevant consumer issues and, possibly, to agreeing common standards that ensure that the CPC Network is used in a comparable way by all the authori ti es without ho we ver negating the obligation to respond to a request for assistance. Cu toate acestea, nu se p oa t e nega f a pt ul că pierderile semnificative care s-au înregistrat de-a lungul perioadei în cauză pot fi atribuite parțial și structurii costurilor industriei comunitare.
Nici complexitatea situației de fapt și de drept nu este suficientă pent ru a nega e x is tența unui încălcări suficient de grave. The complexity of the factual and legal position is also not sufficient o n its own to pr event there being a sufficiently serious breach. Nu se p oa t e nega f a pt ul că rezultatele obținute sunt insuficiente, în special în ceea ce privește traficul transnațional.

It c an not be denied th at t he results have been disappointing when it comes to transnational transport.
Fără a aduce atingere alineatului 1 , dacă Parlamentul European exprimă obiecții cu privire la proiectul de decizie de a nu impune măsuri de salvgardare bilaterale, motivând că această decizi e a r nega i n te nția legiuitorului, Comisia reexaminează propunerea de decizie. Without prejudice to paragraph 1, if the European Parliament expresses an objection to the draft decision not to impose bilateral safeguard measures, on the grounds that this decis io n wou ld negate th e int en tion of the legislator, the Commission shall re-examine the draft decision.
Astfel, procedarea la ajustarea solicitată pe lângă deducerea respectivă ar echivala cu acordarea unei duble ajustări, ceea c e a r nega r e zu ltatele anchetei antisubvenție.

Thus, to make the requested adjustment here, on top of this deduction, wo ul d amount t o a double adjustment which wo uld negate the r esults of the anti-subsidy investigation. Aceasta arată că hotărârea menționată se întemeiază pe constatarea eronată că simpla posibilitate sau probabilitate ca semnul în cauză să poată fi utilizat într-un mod lipsit de caracter distinctiv este suficientă pent ru a nega c a ra cterul distinctiv al mărcii în general. Cu toate că evaluarea a evidențiat, de asemenea, unele provocări din punct de vedere al implementării programului DFC și a identificat o serie de îmbunătățiri care ar putea fi puse în practică, nu se p oa t e nega c a li tatea intrinsecă a programului, relevanța acestuia pentru prioritățile europene actuale în domeniul de politică respectiv, pentru nevoile grupurilor sale țintă și ale părților interesate, precum și valoarea sa adăugată.

Although the evaluation also highlighted some challenges in the implementation of the FRC programme and identified a number of improvements that could be made, t here is no denying of th e int ri nsic quality of the programme, its relevance to current European policy priorities, to the needs of its chosen target groups and stake-holders, as well as its added value. Deși acestea sunt obligații absolute având în vedere că viața și sănătatea persoanelor sunt primordiale, nu se p oa t e nega c ă f ără luarea de măsuri la nivelul UE, numărul mare de sosiri reprezintă o presiune semnificativă asupra capacităților de primire și asupra responsabilităților statelor membre, inclusiv în ceea ce privește returnarea.

Suntem de partea cetăţenilor, care sunt mult prea des afectaţi în mod negativ de deciziile luate de către organismele europene: mă gândesc la decizia luată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de a nega l i be rtatea de expunere a crucifixului; la incapacitatea de a gestiona în mod eficient imigranţii ilegali; la fluxul continuu de persoane provenite din ţări terţe, care le iau cetăţenilor noştri locurile de muncă; la reticenţa de a le furniza consumatorilor informaţii corespunzătoare cu privire la ceea ce cumpără sau la locul de provenienţă al alimentelor.
We are on the side of the citizens, who are too often harmed by decisions taken by European bodies: I am thinking of the decision taken by the European Court of Human R ights to deny the free do m to display the crucifix; the inability to effectively tackle illegal immigrants; the endless stream of people from third countries who take jobs away from our people; the reticence to give consumers proper information on what they are buying or the place of provenance of foodstuffs. În ceea ce privește această afirmație, cu toate că cifra de 70 de persoane pare să fie exagerată, nu se p oa t e nega c ă i ndustria utilizatoare folosește în mai mare măsură forța de muncă decât industria producătoare.

As regards this claim, although the figure of 70 people seems to be exaggerated, it c anno t be denied that the u ser industry is more labour intensive than the producer industry.
Nu se p oa t e nega c ă î n situația de față activitățile comerciale și de serviciu public sunt în strânsă legătură — aceleași nave furnizează simultan servicii publice și comerciale — și împart majoritatea costurilor. I t ca nno t b e denied t hat in the pr esent case the commercial and public service activities are very closely linked — the same vessels provide public service and commercial services simultaneously — and share most of the costs.

Sunt mândru că am votat pentru extinderea drepturilor de maternitate și condamn deputații europeni conservatori și liberal democrați, care mai întâi au conspirat pentru a împiedica atingerea unui acord parlamentar asupra prezentei directive și care astăzi au votat pent ru a nega d r ep turile decente ale forței de muncă feminine.
I am proud to have voted for the extension of maternity rights and condemn Conservative and Liberal Democrat MEPs who first conspired to obstruct parliamentary agreement of this directive and tod ay vote d t o deny d ece nt ri gh ts to working women. Bassam nu are nici un motiv pentru a nega vot. Bassam has no reason to deny the vote. Pentru a nega copilului acces la tatăl ei ar fi psihologic dăunătoare.
To deny the child access to her father would be psychologically damaging. Am făcut o treabă bună de a nega asta. I did a good job of denying it.

O mare parte a fost ars pentru a nega germanii ceva. Much was burned to deny the Germans anything. Undeva între a nega evenimente oribile și a le accepta se află adevărul unei traume psihologice. Somewhere between denying horrible events and calling them out lies the truth of psychological trauma. Este păcatul muritorului de a nega.
It’s a mortal sin to deny it. Dar aceasta înseamnă a nega cine suntem. But it means denying who we are.

Sunt în postura de a nega lucrul ăsta. I happen to be in a position to deny it. Look, we gave Sebastian Cerisola every chance to deny the story. Va rog sa nu irosiți vorbele pentru a nega ceva. Don’t waste your words denying. Spune exact pe prima pagină că operațiile anterioare nu pot fi folosite pentru a nega acoperirea dacă persoana It says right on the front page that previous surgeries cannot be used to deny coverage and if the guy După cum a sperat Carolinus, s-a folosit de cunostintele sale pentru a nega magia.
As Carolinus hoped, he used his knowledge of science to deny magic.

Singura cale de-a câștiga e de a nega să intru în luptă. The only way to win is to deny it battle. După ce confirmă o istorie de expunerea la azbest la medicul va rula numeroase teste pentru a confirma sau a nega suspiciune de peritoneale mezoteliom. After confirming a history of asbestos exposure the doctor will run numerous tests to confirm or deny the suspicion of peritoneal mesothelioma. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru furnizarea de mine cu moduri noi și inventive pentru a nega existența invizibil taticul cer.

nega – Traducere engleză – Linguee

a nega - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms. Toate drepturile rezervate. Căutări Favorite. Reverso for Windows It’s free Descarcă aplicația noastră gratuită. Conectează-te cu un cont Reverso, este rapid și gratuit! Înregistrează-te Intră în cont. Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare. Aceste exemple pot conține A nega traducere in engleza colocviali.

Vezi exemple care conțin traducerea deny Verb 74 exemple cu termeni corespondenți. Vezi exemple care conțin traducerea negate Verb 9 exemple cu termeni corespondenți. Pentru a nega site-ul cookie-uri, click aici Pentru mai multe A nega traducere in engleza. To deny website-cookies, click here for more information. Gbagbo s-a folosit de subordonarea englexa a Consiliului Constituțional pentru a nega rezultatele publicate de Comisia electorală independentă.

Before you continue

romana - engleza traducere

Translator A nega traducere in engleza unic poate traduce simultan până la de cuvinte. În acest instrument puteți adăuga după caz cuvinte, propoziții sau texte întregi. Poate să traducă din engleză în română dar printr-un singur click puteți să-l setați astfel să înceapă traducerea din română în engleză. Deși denumirea site-ului vorbește numai de limba engleză, acest instrument online poate traduce în mai multe limbi internaționale, care sunt în continuă creștere. Bineînțeles aici sunt incluse și cele mai răspândite limbi ale lumii, precum limba germanăspaniolăfranceză și rusă. Prin urmare, efortul nostru zilnic este de a ne adapta traduceri perfecte.

Cei mai în vârstă își vor aminti cu siguranță timpul căt a fost de dificil A nega traducere in engleza ați vrut să traduceți un cuvânt sau un text. A trebuit să prăfuiți în bibliotecă dicționarul englez român unde să vă găsiți cuvântul pe care îl doriți și să îl traduceți în funcție de conținut. Dacă aveați nevoie să traduceți propoziții complete sau texte, acest lucru a durat și câteva ore.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?